ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1  เปิดงาน/เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน” มหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561”

สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ จัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 12—13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  เพื่อเสนอผลการจัดการเรียนการสอนสู่สาธารณชน   ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบเกียรติบัตรแก่นายก อปท./ผู้แทนและผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนในศูนย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ   ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2562