ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก ม.6 ติวเข้มวิชาการ ACADEMY

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายประพฤติ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Academy ผ่านระบบ Web Conference ซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันนี้จำนวน 5,800 คน โดยในวันนี้มีนายเกียรตินันท์ วีระวัฒนกูล หรืออาจารย์กอล์ฟ มาสอนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมนี้ที่หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก