สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในทุกโรงเรียน โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีผลการประเมินที่เชื่อถือได้ และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยม จาก สพฐ. ได้แก่ นายเจตนา เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. และนางสาววิจิตรา ศรีคำมา เจ้าหน้าที่ สำนักทดสอบ สพฐ. ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยห้า และบ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน