NBT Phitsanulok ถ่ายทำสกู๊ปจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท รร.ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

18  เมษายน 2565  NBT Phitsanulok  นำโดย นางสาวศิวพร  แก้วดวงฝ่าย ผู้ดำเนินรายการจาก NBT Phitsanulok พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ถ่ายทำสกู๊ปมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  มอบเงิน 2000 บาท ทั้งในรูปแบบการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือ รับเงินสดที่โรงเรียน ให้กับนักเรียนที่มีชื่อในระบบ DMC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ซึ่ง โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เป็น 1 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มี นายบดินทร์ ฟองใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามเป้าหมาย สามารถเป็นแบบอย่างได้ และได้สัมภาษณ์ นางกนกพร ทาเหล็ก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถึงภาพรวมของการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวของโรงเรียนในสังกัด และข้อสังเกตในการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการ ทั้งในส่วนของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามมาตรการโดยทั่วไป