สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 24 เมษายน 2565 ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนสายน้ำทิพย์