ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นายศักดิ์ชัย ระโยธี ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกอก

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายประวิทย์  ยะรินทร์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม และนายวสันต์ ตาลทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นายศักดิ์ชัย  ระโยธี ผอ.ร.ร.บ้านดอนกอก ในการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก  โดยคณะกรรมการฯได้ตรวจเยี่ยมชมบริบทอาคารสถานที่ ห้องเรียน และตรวจเอกสาร ซึ่งมีคณะผู้บริหารในเครือข่าย,คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย คณะครูมากำลังใจและให้ข้อมูลในการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ