เชิญชมการถ่ายทอดสด การ Pitchingปัญหา Learning Loss จากทีม Hackathonในงาน MOE Mini Hackathon 2022

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ช่องทางการรับชม