ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายนปีการศึกษา 2565 และ 4 ตัวขี้วัดจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1