ขอเชิญร่วมกิจกรรม “iSafe Family Game มือใหม่หัดแคสต์เกมส์”

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ (CSIP) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม”iSafe Family Game มือใหม่หัดแคสต์เกมส์” รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้

https://isafe-family.com/#project