โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

 

1 ตุลาคม  2561 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  163 รูป ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยมี นายกำพล  กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระครูวัฒนานครกิจ เจ้าอาวาสวัดนครธรรม ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร ในพิธีบรรพชา และบวชศีลจาริณีดังกล่าวมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ ๆ มาร่วมในพิธี และต่างปราบปลื้มที่บุตรหลานได้ร่วมกันแสดงออกถึงความทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในหลวงรัชกาลที่ 10                        ขอบคุณภาพ ปชส.ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา /ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2