สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายและป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหรือโรคและภาวะต่างๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาแต่ยังเป็นการป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรายังไม่ทราบ  สามารถรับการรักษาได้ทันเวลา ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์      มาให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการในสำนักงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ด้วยการเจาะเลือด วัดความดัน วัดค่ามวลกาย ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และรับการ X-ray ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์