สพป.ศก.2 ร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ในอำเภอห้วยทับทัน พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายจัตุปัจจัยเพื่อร่วมปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 16,249 บาท ที่วัดจานแสนไชย ต. จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  มีภารกิจบริหารจัดการศึกษา  7 อำเภอ คือ  อำเภออุทุมพรพิสัย  อำเภอราษีไศล  อำเภอห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์  โพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด   ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ข้าราชการใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จะร่วมทำบุญที่วัด อำเภอละ 1 แห่งเป็นประจำทุกปี