นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธี “มอบทุนการศึกษา” นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 คะแนนสูงสุด และการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธี “มอบทุนการศึกษา” นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 คะแนนสูงสุด และการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1