สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ,  นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายนิยม สิงห์คำคูณ ผอ.ร.ร.ภูมิวิทยา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ จากการตรวจเยี่ยมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการสอบครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 119 คน มาเข้าสอบ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 83.19  ขาดสอบ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81 คน