ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 เปิดบ้านวิชาการ SSRW Open House แสดงผลงานทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (มีคลิป)

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ SSRW Open House ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มาเป็นประธาน

“ซึ่งในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสารระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอ Best ของระดับชั้นเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการแสดงของศิลปิน “เบ็นซ์ เมืองเลย” ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา พร้อมกับการแสดงของศิลปินจากค่ายแกรมมี่ โกลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจในยุคเด็กไทย 4.0 และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน” ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา กล่าว
………………………………………………….
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2616127915080605