สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
You need to select a widget type before you’ll see anything here. 🙂