สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนและเริ่มใช้งานระบบฯ ในการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒