สพม.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ Onsite และแบบ Online เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ: ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง