นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์