สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน จำนวน 6 อัตรา และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานการสอนเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1