กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมและปันฮักจากเลย เขต ๒

วันเสาร์ที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   ณ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ  อำเภอเอราวัณ   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการปันน้ำใจเพื่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ  โดยมีกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ซ่อมแซมหลังคา  ระบบไฟฟ้า  ทาสีอาคารเรียน  ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในโรงเรียน   ทำบันไดทางขึ้นลงอาคารเรียนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างอาคารเรียน  จัดทำแปลงเกษตร  ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ไว้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมดีๆ นี้จัดขึ้นโดยกลุ่มบานไม่รู้โรยวีอาร์หญ้าแผก นำโดย คุณอุดร  ใยสุ่น  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ “ปันฮักจากเลย เขต ๒”   นอกจากนี้ ทางกลุ่มบานไม่รู้โรยวีอาร์หญ้าแฝก  ยังมีการนำอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา  เครื่องมือการเกษตร ได้แก่ จอบ เสียม บัวรดน้ำ  เชื้อเห็ด  มามอบให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย