สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ที่1/2565 โดยมีการจัดการเรียนการสอน แบบ On-site เต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำนโยบาย ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะให้นักเรียนได้อยู่ที่โรงเรียนด้วยความปลอดภัย และมีความสุขใจ จากความรักความเอาใจใส่ของครู ซึ่งเปรียบเหมือน พ่อแม่คนที่ 2 ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมเติมเต็ม ความรู้ ทักษะ เจตคติและสมรรถนะที่หายไป ในช่วงที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
https://www.facebook.com/1710457529220304/posts/3075813629351347