สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบบทบาทในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2