โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK 1,000 ชุดและแอลกอฮอล์ 20 ลิตร จาก ดร.สุภาวดี สุวรรณประทีป (บริษัท เนเจอร์ไลน์พลัส จำกัด) และได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ปธ.9 รศ.ดร.) เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นองค์ประธานในการมอบแก่โรงเรียน เพื่อใช้ตรวจนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยมี นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)