สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครอบครัว ลูกจ้างประจำ ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวนาลิน  ขามเกาะ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินสง่า มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้กับทายาท นายจำรูญ สุวรรณงาม ลูกจ้างประจำ ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดสุทธิวนาราม บ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ