สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารอัตรากำลังฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติ ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3