ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองหว้าเข้ากรรม อ.เมือง

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม กลุ่มเมืองหลวงพ่อโตจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 51 คน ข้าราชการครู จำนวน 2 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน และนักการภารโรงอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นางอรัญญา กิ่งสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว//////