สพป.กระบี่ ร่วมรับฟัง รับชมการประชุมทางไกล Conference “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย์ รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่ม เข้าร่วมรับฟัง รับชม การประชุมทางไกล Conference  “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย์ รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” โดยการรับชมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  จาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และนายดัมพ์  สุริโย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.