สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการชี้แจงภารกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมWAR ROOM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อ.เมือง จ.ตาก เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่นยวกับการเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ไปสู่การปฏิบัติ.