สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในเครือข่ายบางแก้ว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายโชคดี มุสิกะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลอน และนางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในเครือข่ายบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นสน , โรงเรียนบ้านปากพล , โรงเรียนวัดนาหม่อม และโรงเรียนวัดปัณณาราม เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)