ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ อำเภอวังหิน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 170 คน ข้าราชการครู และบุคลากร จำนวน 15 คน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ/ข่าว