ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ร่วมสร้าง Innovation เข้าร่วมประกวดแข่งขันแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ร่วมสร้าง Innovation เข้าร่วมประกวดแข่งขันแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” ชิงทุนการศึกษากว่า 360,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6
1.3 จำนวนนักเรียนทีมละ 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน (โรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม)
2. หัวข้อแอปพลิเคชันในการแข่งขัน คือ “Apps for Thailand 4.0”
Apps for Thailand 4.0 หมายถึง ซอฟต์แวร์บน Smart Phone หรือ Tablet ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมหรืองานประจำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในชีวิต และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน หรือสังคม
3. กำหนดการแข่งขัน
18 มกราคม 2562 ประกาศการประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ปี 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัคร
11 มีนาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 จำนวน 45 ทีม
25–29 มีนาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน รอบที่ 2

ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สนใจดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/P6Uw6C
สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ https://goo.gl/4LiVRZ
ส่งรายละเอียด ข้อมูลผู้สมัคร และข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ https://goo.gl/jqPXBD