ขยายเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019

ประกาศขยายเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019 ภายใต้หัวข้อ APPS FOR THAILAND 4.0 เนื่องจากกำหนดเดิมเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมและเข้าแข่งขันการประกวด สพฐ.จึงขยายเวลาการแข่งขัน ดังนี้

1. วันที่ 18 มกราคม 2562 ประกาศการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ปี 2562
2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัคร
3. วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 45 ทีม
4. วันที่ 1 – 6 เมษายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าอบรมและแข่งขันรอบที่ 2

สนใจดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/P6Uw6C

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ https://goo.gl/4LiVRZ
ส่งรายละเอียด ข้อมูลผู้สมัคร และข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ https://goo.gl/jqPXBD

***อย่าพลาดโอกาสครั้งสำคัญเพราะครั้งนี้เป็นการจัดประกวดแข่งขันในรูปแบบ Hackathon เป็นครั้งแรกของ สพฐ. รีบสมัครกันเข้ามานะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เขียนข่าวโดย :
นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์