สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรับผลงาน ทรงคุณค่า สพฐ.

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผลงานของผู้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์คู่มือของการประเมินฯ โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง  มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดระดับภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๔ ราย โดยคณะกรรมการจะดำเนินการประเมิน ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒