ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (กียามุลลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านกาลิซา

>>>>>>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกาลิซา ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (กียามุลลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม มีใจเมตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมดำเนินการไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านกาลิซา มา ณ ที่ด้วย