สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 13

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางสาวไอวริณ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 13 รูปแบบออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. โครงการพาน้องกลับมาเรียน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา Moe Safety Center และโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3