นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6/11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS) ครั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)