++โครงการปฏิบัติธรรมสร้างนักเรียนใจเพชร รุ่นที่ 56 แม่ฮ่องสอน เขต 1+++

^^^^^   วันนี้  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และเพื่อเสริมสร้างนักเรียนใจเพชร  รุ่นที่ 56    ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จากโรงเรียนบ้านป่าลาน,บ้านยอดดอยวิทยา,บ้านห้วยแห้ง,บ้านถ้ำลอด,ห้องสอนศึกษา,ขุนยวมวิทยาและโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   ซึ่งจัดโดยวัดป่าบ้านใหม่และมูลนิธิธรรมคีรี  สนับสนุนโดย พระอาจารย์ชาคิโน,คุณพรทิพย์ ธนวัชรากูร  คณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและคณะศรัทธาผู้ใจบุญ    จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23  กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วัดป่าบ้านใหม่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว////

ธีรธิดา พรหมมาแบน