สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดระยอง สำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดระยอง สำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑