สพป.ตาก เขต 1 ร่วมเป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 19

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมเป็นประธานรับมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน  ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยฝึกมวลชนสัมพันธ์การฝึกร่วมผสม คอบบร้าโกลด์ 19 (Cobra Gold 19) โดยมีพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา และผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกันส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 19  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีพลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่3 ผู้บัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ ,เสนาธิการกองทัพภาคที่3, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน.