การฝึกอบรมโครงการลูกเสือพินิจจิตอาสา (จราจร)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องอบรมโครงการฝึกพิเศษ มทบ.๒๖ มณฑลทหารบก ที่ ๒๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือพินิจจิตอาสา (จราจร) ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ในการอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น และประการสำคัญก็คือ ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้อย่างถูกต้อง โดยในวันนี้เป็นการอบรมลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือจราจรสังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๒๙ โรงเรียนๆ ละ ๑ หมู่ๆ ละ ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๘ คน  อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเห็นสำคัญ จึงได้จัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจรขึ้นมา เพื่อจะได้อำนวยความปลอดภัยด้านจราจรและดูแลส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีจราจรของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ