โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดยดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)