โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร รับทอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน จากสมาคมภริยาทหารเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม รับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน จำนวน 50,000 บาท และอุปกรณ์การสอน จำนวน 13 ห้องเรียน จากสมาคมภริยาทหารเรือ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)