โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “P.W.T.K Open House

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “P.W.T.K Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โดยมีนายพิษณู พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอปาย นายสังคม คัดเชียงแสน ได้มอบเกียรติบัตรครูดีศรีปาย และครูผู้สอนดีเด่นให้กับคณะครู รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการจากกลุ่มสาระต่างๆ