เลขา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย หน่วยพัฒนาที่ 9

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย หน่วยพัฒนาที่ 9 (พิษณุโลก,แพร่,น่าน,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์) “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในฐานะผู้บริหารโครงการฯให้การต้อนรับ