+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน+++

^^^^^^  วันนี้   เวลา 09.00 น  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ร่วมต้อนรับ นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำงบประมาณ 2562  ณ  โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง หมู่ 3   ตำบลห้วยปูลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ในการร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ โรงเรียนได้นำกิจกรรม ดังนี้

1การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครู/นักเรียน จากโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงและโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง

2.การแสดง/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน จากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง

3.การแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง+++ขอบคุณภาพจากพี่กบ ..บริรักษ์  ทิพกนก  ค่า///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน