สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมค่ายวิชาการ อ.เมือง 4

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2561 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ และโรงเรียนวัดขี้เหล็ก จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562