สพป.ลำพูน เขต 2 เพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กP.M2.5และแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันเพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 และแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนนและบริเวณพื้นที่หน่วยงาน เพื่อให้อากาศมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง