“KING  POWER ล้านลูกล้านพลัง  สร้างฝันเยาวชนไทย ปีที่ 5 มอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียนในจ.ชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน 2565   นายสงัด    คำเรือง    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “KING  POWER ล้านลูกล้านพลัง  สร้างฝันเยาวชนไทย ปีที่ 5”  ซึ่งบริษัท คิง เพาเวอร์ ประเทศไทย  สนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตบอล  โดยการมอบลูกฟุตบอล คิง  เพาเวอร์   ให้แก่โรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่าย ในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  33 โรงเรียน สังกัด สพม .ชัยภูมิ จำนวน  4 โรงเรียน  รวม 500 ลูก  โดยมีผอ.โรงเรียน/ครูและนักเรียนโรงเรียนละ 1 คน  เข้ารับมอบฯ ณ หอประชุมศึกษาประชารวมใจ  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)