สพฐ. สธ. จับมือ ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ชื่นชมโรงเรียนไม่ทิ้งเด็ก เรียนต่อเนื่องได้แม้ติดโควิด เสี่ยงสูง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา อาทิ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและทีมสาธารณสุขทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะทำงาน ร่วมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

โดยในช่วงเช้า นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผอ.สศศ. และคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนพักนอน พบว่าทางโรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยประเมินโรงเรียนผ่าน TSC+ มีการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในลักษณะของ Sandbox มีการดูแลรักษาความสะอาดหอพักนอนอย่างสม่ำเสมอ จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และสังเกตนักเรียนอย่างใส่ใจ หากพบอาการผิดปกติ เป็นไข้ ไม่สบาย ครูจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

จากนั้น รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข และผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี โดยได้รับทราบข้อมูลจากนายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยประเมินโรงเรียนผ่าน TSC+ พร้อมทั้งจัดสถานที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ตามแนวทางมาตรการ 6-6-7 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำ อีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยให้เด็กเรียนจากที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนแฮนด์ (On-Hand) โดยมีครูติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆในห้องได้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 คน เป็นการติดเชื้อจากครอบครัวที่บ้าน ยังไม่ได้มาโรงเรียนแต่อย่างใด ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ติดแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้น ทางโรงเรียนก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับเด็กก่อนเข้าห้องเรียนด้วย

ทั้งนี้ นางเกศทิพย์ ได้กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า “จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจของทั้ง 2 โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไปพร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุรับมือได้ทุกสถานการณ์ อีกทั้งได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับกรณีที่มีเด็กติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนไปพร้อมเพื่อน ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กไม่ต้องขาดการเรียนรู้ เมื่อรักษาตัวจนหายแล้วก็สามารถกลับมาเรียนกับเพื่อนๆ ได้ รวมทั้งเด็กเสี่ยงสูงก็ให้โอกาสมาเรียนที่โรงเรียนแต่เคร่งมาตรการ โดยทางรองอธิบดีได้เอ่ยชื่นชมการทำตามมาตรการของโรงเรียนได้อย่างดี ถือเป็นการตอบโจทย์การศึกษาที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะไม่ปล่อยให้โควิด-19 มาเป็นอุปสรรคในเรียนรู้ และสามารถทำให้เด็กสนุกกับการเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนค่ะ ตามที่ท่านเลขา กพฐ. เน้นย้ำและให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ของเด็กตลอดมา”รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว